Näringslivsbolaget    2017 02 08

Nu har Karlskoga kommun ombildat Näringslivsbolaget i egen regi. Bidrag från Kommunen 3 630 000 sek/år. Ny styrelse har utsetts av, vilka då. Består av Anders Ohlsson (S) Anneli Bramvell (M) Maria Nyberg (V) Göran Beck (opl) Maria Ekman(opl) ers Urban Jonsson (S) och Anneli Lyckeborn(L)  Anders Ohlsson(S)  som har förflutet från Comvex.

Maria Nyberg(V) hur rimmar det med Partiets Värderingar att sitta i Bolagsstyrelse.

Övriga har någon erfarenhet av leda företag? Tidigare direktör avgick? efter 6 mån, fick med sig avgångsvederlag på en halv miljon!? Det anställdes en ny Direktör fram till årsskiftet 2016-17. Nu skall det anställas en Direktör igen. Man måste förstå Företagare som inte vill betala för sin medverkan. Nu skall man dra in pengar på att få Företag att flytta till Karlskoga, man skall samarbeta med näringslivet och skola? och Karlskoga kommun skall köpa tjänster av Bolaget! Under de 4 år som bolaget funnits så har det inte visat upp några vinster?   

SPI-Välfärden lade ett yrkande i Fullmäktige 31/1 2017 där vi ansåg att nedläggning av Näringslivsbolaget var det bästa alternativet. Detta avslogs av övriga partier. Ser man till styrelsens sammansättning så var utgången given. SPI Välfärden deltog inte i beslutet.


Leif Fredriksson Oppråd SPI-välfärden

 
stäng