Replik på Urban Jonssons insändare i KT 170225.

 

SPI Välfärden Karlskoga har under många år, i motsats till vad Urban Jonsson (S) påstår, sett framåt, bl.a. för att undvika plötsliga överraskningar i form av brist på boenden, särskilt för äldre. En sådan brist uppstod när servicehusen avskaffades och Geologen revs. Var fanns konsekvensutredningen, vad skulle följderna för framtidens äldre med behov av anpassade bostäder kunna bli?


Vi är inte emot ”framtidsinriktade lösningar” (Urbans ordval) MEN vi är emot förändringar som leder till tydlig försämring! Framtidsinriktade lösningar borde finnas innan man avskaffar fungerande verksamheter. Det går också att kalla det för långsiktig planering. För att genomföra en sådan planering krävs att man tar vara på tidigare erfarenheter, anpassar till nutid och bygger för framtiden.


Vi anser inte att det är att se framåt, att se dagens och framtidens behov, genom att avskaffa boendeformer utan att ersätta dem med något annat. (S) har haft många år på sig att hitta framtidsinriktade lösningar, men vad har ni kommit fram till? Ska nutidens äldre helt sättas på undantag? Många far illa under tiden ni letar lösningar!

Idag 170301 kunde man ta del av Annica Liljas insändare där hon skriver att det inte finns några köer till kommunens vårdboenden. De vårdboenden hon menar är demensboenden och sjukhem. De äldre som inte är tillräckligt sjuka blir inte beviljade plats på dessa vårdboenden. Därför finns det inga köer. För dessa personer bör det finnas alternativa boenden med trygghet, social samvaro och närhet till personal.


Vi har absolut aldrig påstått att alla äldre är lika! Många önskar att få bo kvar i sina boenden så länge det går, andra behöver fysiskt anpassade boenden (ex. utan trappor, rymligare badrum o.s.v.).

Är det att se bakåt när vi påstår att det fattas trygga boenden för äldre som har behov av det?

 

                                                                                                             Roland Källström

                                                                                                             SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng