2016-09-17

Karlskoga Kommunfullmäktige

Motion till Karlskoga Kommunnämnd att: Sven-Olov Axelsson

SPI Välfärden Motionerar om att det sätts upp Övervakningskameror vid Karlskogas skolor och även andra platser i kommunen som behöver övervakas. Många människor känner sig inte trygga på olika platser i kommunens därför lämnar SPI välfärden in denna Motion.

Det har redogjorts i radio och press och, tidningar, hur stölder och skadegörelse har kostat kommunen mycket pengar under det gångna året 2016

Enligt uppgift har Länsstyrelserna gett många kommuner tillstånd att sätta upp Övervakningskameror. Där så har skett, så har manövervakning via larmcentral.

Som exempel så har en liga i södra Sverige besökt 31 skolor, och stulit Datorer och övrig av värde. Polisen där säger att om man hade haft Övervakningskameror så hade dessa tjyvar åkt fast, ganska omgående!

SPI Välfärden kräver att Ansvarig inom detta område agerar omgående.


1 :SPI Välfärden  Motionerar om att Kommunen anskaffar tillstånd för övervakningskameror

2: SPI Välfärden Motionerar om att kommunen sätter upp övervakningskameror vid Karlskogas skolor och vid andra platser, som behöver övervakas.


SPI Välfärden   

Leif Fredriksson   Partiföreträdare

 
stäng