2016-09-06

MOTION TILL KARLSKOGA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vid Partiföreträdaremötet 22/6 2016    framfördes att vid fullmäktigemöten så äter och dricker, folk som inte tillhör fullmäktige, detta är givetvis inte bra sades det.

Har inneburit att smörgåsarna tagit slut. Innan ledamöterna fått sin smörgås? Eftersom de har blivit uppätna? Detta är en kostnad för Fullmäktige sades det!

Eftersom kostnaden är störst för Socialdemokraterna och Moderaterna, så får man se över problemet? SPI välfärden med 8-10 möten/år kan mycket väl betala sin smörgås. Eftersom detta endast kan bli 8_10 smörgåsar/år SPI har endast en ledamot i KF.

SPI Välfärden motionerar om att


1. Ta bort denna paus med smörgåsar, det räcker med en bensträckare på 5 min, under mötet

2. Detta innebär att mötena inte blir så långa!


Leif Fredriksson  Partiföreträdare  S P I Välfärden

 

 
stäng