2016-09-06

Interpellation till Karlskoga Kommunfullmäktige

Ställd till KS Ordf. Sven Olov Axelsson


S P I interpellerar om alla resor som sker inom Kommunen på Skattebetalarnas bekostnad. Många kommer ihåg när föregående KS ordf. resa till IRAK. Detta skulle bli väldigt betydelsefullt för Karlskoga. Vad blev det? Resor när Badhuset skulle renoveras, MAN får ända till Åland bla för att se på badhus. Vad Blev det? MAN kunde åkt till Örebro med Länsbuss. Vid den förra renoveringen av badhuset åkte man till Schweiz, för att studera plåtinklädnad, en metod som redan fanns i Sverige.  Vi har den beryktade resan till Bryssel 8 Tjänstemän och 2 Nämnd ordf. studerade hur man styr i EU Man har resan till Silverston i London Under 2016 har Ks ledamöter presidier för nämnder och Tjänsteman rest till Fredrikstad i Norge för att studera en Biogasfabrik. bl a. Det finns en på närmre håll, Nämligen i Karlskoga! Man hade sparat in rese kostnad och hotellkostnad.

Nu har ledamöter och Tjänstemän tagit sig en repa till, denna gång runt Möckeln. Per bus

S PI vill ha svar på: kostnaden för dessa resor

2 Resekostnader för samtliga resor var för sig Gäller 2015

3 Hotellkostnader 

4 Förlorad arbetsförtjänst för de som har arbete

5 Vad har dessa resor betytt för Karlskogas skattebetalare och har det bidragit till något av betydelse för kommunen?

6När kommer det en utvärdering och information om dessa resor, vad de betytt för Karlskoga kommun


Leif Fredriksson  S P I Välfärden

 
stäng