Interpellation ställd till Kommunfullmäktige Karlskoga:

 

Karlskoga kommun har sålt den gamla brandstationen för knappt 5 miljoner kronor. Efter försäljningen hyr nu kommunen densamma.

 

  1. Hur mycket betalar kommunen i hyra för lokalerna på gamla brandstationen?
  2. Hur många år gäller det skrivna hyreskontraktet?
  3. Hur stora intäkter från verksamheter i lokalerna beräknas att komma in per år?
  4. Anser ni att det är lönsamt att sälja och sedan betala hyra för samma lokal?


 

Leif Fredriksson

Partiföreträdare

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng