Enkel Fråga till Ordf. i Myndighetsnämnden Göran Pettersson

S P I Välfärden ställde en interpellation angående för höga häckar för en Fastighetsägare i Karlskoga,

Dec 2015.Svaret som jag förväntade mig, skulle komma från den som utfärdat restriktionen på Samhällsbyggnadsnämnden !. Har dock uteblivet, i stället har ärendet överlämnats till Myndighetsnämnden? Interpellanten Leif Fredriksson S P I Välfärden Frågar,

Vore det inte mera riktigt att den som utfärdat Restriktionen, svarar på vad som inte var som det ska vara?

I stället kommer ett Mail till Leif Fredriksson interpellanten från Göran Pettersson Ordf. i Myndighetsnämnden.

I Mailet Efterfrågas vem som ombett S P I Välfärden att ta upp frågan.

S P I Välfärden har reagerat starkt på detta att man efterfrågar vem som dristat sig att klaga på att man anser sig ha blivit behandlad på ett icke korrekt sätt! Vem som lämnat uppgifter till S P I Välfärden k an S PI inte utlämna. Myndighetsnämnden kunde i stället frågat den person inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som tillställt fastighetsägaren beslut att klippa ner häcken till gällande regler. Denna Tjänsteman måste ju veta till vilken fastighetsägare det gäller.

Till vilken man sänt Föreläggande till?


S P I Välfärden 2016-01-18

Leif Fredriksson     Partiföreträdare

 
stäng