Karlskoga Kommunfullmäktige 2015-12-09

Interpellation till Ordf. för Samhällsbyggnadsnämnden Liselott Eriksson.

Höga häckar är ett problem i Karlskogas gatukorsningar.

NU har Trafikingenjören i Karlskoga sänt ut påpekande och regler till fastighetsinnehavare,

22/9 hur hög en Häck får vara i en gatukorsning för att inte orsaka olycksfall!

Denna fastighetsinnehavare har fått 3 veckor på sig att åtgärda häcken.

Fastighetsinnehavaren klippte sin häck 30/9 allt enligt reglementet.

Efter detta kollade fastighetsinnehavaren häckarna i området runt omkring,

och upptäckte 9 st häckar som var mellan 2.till 3 meter höga i gatukorsningar.

För att hjälpa Trafikingenjören med att inventera farliga Korsningar, antecknade han dem och översände dem till ansvarig för trafiken. Bifogas


Nu har det gått 2 månader och inga av de höga häckar som har påpekats har åtgärdas.

Frågan i Interpellationen är. Finns det olika regler för Fastighetsinnehavare i Karlskoga


S P I Välfärden Leif Fredriksson  

Partiföreträdare

 
stäng