Vart tog valfriheten vägen när det gäller boende för äldre?

 

När politiker talar om äldrevården verkar det som om de vill få allmänheten att tro att alla äldre vill bo kvar i sina hem.

Alla äldre vill inte detta! Många har behov av att få känna trygghet och ha möjlighet till social samvaro.

En person som plötsligt inte klarar sig själv längre tvingas att bo kvar med sin åldriga partner eftersom lämpliga bostäder inte finns att tillgå längre!

Platser på demensboende och sjukhem bör kompletteras med något mer…

Det spelar ingen roll vem man pratar med (förutom vissa politiker) som förstår varför servicehusen avvecklades.

Att inte lägenheterna längre fördelas efter biståndsbeslut utifrån personens behov utan efter hur många poäng personen har på Karlskogahem. Åtskilliga är de personer som inte har förstått hur illa det har blivit! Inte förrän de eller någon anhörig drabbas. De tror då inte att det är sant att det krävs att man stått i kö under många år för att ev. kunna få en anpassad lägenhet den dagen behovet plötsligt uppstår

.

Personalen får använda leasingbilar och köra runt för att besöka de som behöver hjälp.

Om de äldre som så önskar hade möjlighet att flytta in på ett återinfört servicehus minskar personalens restid -  och behovet av bilar.

Många olika sjukdomstillstånd och olyckshändelser kan medföra att behov av annat boende uppstår.

Den första akuta tiden kanske tillbringas inom sjukvården, men när man sedan ska hem uppstår ofta stora bekymmer då det som varit ”hem” hittills inte längre är lämpligt. Det kan vara en lägenhet på tredje våningen utan hiss, det kan vara tillsammans med en anhörig som inte längre orkar ta hand om sin kära/käre.

Nyligen uppmärksammade SVT den stora brist på lämpliga boenden för våra äldre som det tyvärr är i många kommuner. Karlskoga kommun ligger på den mindre smickrande platsen 267 av 288 kommuner!!!

Återta beslutsrätten i form av biståndsbeslut vid fördelning av lägenheter i de ”Trygghetsboenden” som finns kvar i kommunen! Tyvärr försvann många lägenheter då Geologens servicehus revs men ännu finns Nickkällan, Solbringen och Bergmästaren kvar.

Gör om, gör rätt!!!

 

                                                                                       Roland Källström

                                                                                       SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng