Vi inom SPI Välfärden Karlskoga håller till 100 % med ”Irriterad husletare” som skriver om behovet av fler äldreboenden under Fria ord 160609.

Hela kommunen skulle vinna på att kunna tillhandahålla äldreboenden och därmed öka tillgången på ex. villor och bostadsrätter.

Det är flera kommuner som insett att situationen är ohållbar p.g.a. det ökade behovet av bostäder och har därför påbörjat byggnation av nya äldreboenden.


Tyvärr har inte de äldre något snabbspår till ett boende som de nyanlända har.

Vi hade en motion uppe i Karlskoga kommunfullmäktige i maj där vi yrkade på ett återinförande av serviceboende enligt biståndsbeslut. Det blev naturligtvis avslag, förslaget kom inte från ”rätt led”. Den uttryckta motiveringen var att man inte kunde återinföra ”serviceboenden”, formuleringen var felaktig! Trots att andra oppositionspartier uttalade sig om att det är andemeningen som betyder något, inte själva ordet ”serviceboenden”, avslogs alltså motionen. Vi återkommer med ny motion med i princip samma yrkande men annan formulering.


66 platser försvann när Servicehuset Geologen revs.

Hur resonerar de styrande? Det verkar som att människor som arbetat och betalat skatt i Sverige hela sitt liv borde lägga sig ner och dö när de uppnått pensionsåldern. Nej, man ska inte ställa grupper mot varandra…..

 

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng