2016 06 12

Interpellation till Karlskoga Kommunfullmäktige

Man har hört och läst om att Biogasbolaget planer på att uppföra en Biogasmack i Rosendal, till en kostnad av 5,6 Milj? Denna summa skall tas från kommunbidraget från de kommunala bolagen, som då minskas från 32,8 Milj till ca 27 milj. Detta för att Biogasbolaget inte är lönsamt för närvarande!  Och frågan är om det någonsin blir det med Biogas?

Man skall få bidrag med 2 Milj från naturvårdsverket, enligt tidningsartikel i KT. Är detta sant?  Varför den obefintliga skyltningen, att det finns en mack vid E-18 Gottebol. Att sätta upp en Biogasmack i Rosendal, anser SPI är på tiden.

För att få snurr på försäljningen av Biogas, så har Moderaterna lämnat in en Motion, om att man skall erbjuda anställda få köpa subventionerade Biogasbilar av kommunen. VAr, Hur skall Pengarna tas. Här vill SPI se en ordentlig redovisning!

Och vi vill även se en redovisning hur man skall få fram Kogödsel-Svingödsel framöver.

Mjölkbönderna minskar likaså Svinfarmarna, och sommartid när våra kossor går på bete, så produceras ingen gödsel.

SPI önskar få svar på.

                                                                                                                          

1: Vad är sant angående kostnad ink bidrag för Biogasmack i rosendal.

2: Det krävs ca 500 bilar för att få en mack lönsam, kommer detta att uppnås?

3: Hur skall man få fram den mängd gödsel om efterfrågan ökar?

4: Hur skall finansieringen av Biogasbilar, finansieras?

5: Hur fördelas intäkter och utgifter mellan de tre ägarna?


SPI Välfärden    Leif Fredriksson

 
stäng