Kyrkoresan till Skottland

Nu får det vara nog med att betala för andras nöjesresor!

När man läser i Tidningarna att Karlskoga församling 37 anställda plus 9 politiker rest till Skottland för studera församlingar och kyrkogårdar?


275 222 tusen kostade resan som enligt Kyrkonämnds ordf. var en lärorik resa! Ja vad skall hon säga till sitt försvar?

Och vad skall de 9 politikerna säga? 

                                                                                                

Jag ifrågasatte för något år sedan, när man heltidsanställde en Informatören nätt kostnad på 4-500 tusen, om detta var nödvändigt. Det måste finnas annat att lägga pengarna på.

Nu har jag begärt utträde ur kyrkan, tillsammans med min hustru. De 4tusen vi sparar per år, kan vi utöka bidragen till Barncancerfonden, Hjärt och lungsjuka m fl. organisationer.


Leif Fredriksson

 
stäng