Vart är det trygga Sverige på väg?

 

På Tv-nyheter och i tidningar blir vi dagligen informerade om tragiska händelser, exempelvis knivskärningar, skjutningar, våldtäkter, sextrakasserier, mord, misshandel, rån, villainbrott, bilbränder, vandaliserade utryckningsfordon och upplopp.

Personal på asylboenden har känt sig hotade och varit tvungna att låsa in sig.

Enligt SvD har polisens register (under kod R291) över insatser som skett vid asylboenden visat på 5,000 insatser sedan oktober 2015.

Poliserna är för få för att kunna hantera den ökade kriminaliteten.

Dessutom är landets regering handlingsförlamad.

Det ökade flyktingmottagandet har också medfört överfulla vårdinrättningar.

Skolor är fulla med elever men det saknas lärare och skolsalar.

Personalen inom vård, skola och omsorg utsätts för kraftigt ökad belastning.

Samtidigt ställer sig de styrande frågan varför diagnosen utmattningssyndrom ökat!?

Vi ska prestera mer med mindre resurser, då blir resultatet att ambitiös personal mår dåligt.

Den här utvecklingen är skrämmande för oss alla ärliga, icke kriminella invånare, svenskfödda som nytillkomna!

Så vart är vi på väg?

                                                                                       Roland Källström

                                                                                       SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng