Karlskoga Kommunfullmäktige         2016 02 11

Enkel Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordf. Lise-Lott Eriksson

Den 22/10  2015 upprättade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett markanvisningsavtal vid Bättringsvägen, för ett företag som visat intresse för att bygga hus mdr hyresrätter! Företaget vill bygga 2-planshus med 12-16 lägenheter.

S P I Välfärden välkomnar detta,

Karlskoga har många invånare som står i bostadskön för att få ett boende med hyresrätt.

Hur har detta avancerat, det har nu gått 4 månader sedan avtalet tecknades.

Blev det något av detta intresse. MAN säger från Samhällsbyggnadsförvaltningen att detta är ett seriöst företag, som byggt liknande hus i närområdet.

Det vore önskvärt att få reda på huruvida något byggande kommer till stånd vid Bättringsvägen??

Frågan är som följer: Hur har det avancerat med eventuellt byggande vid Bättringsvägen.

 

S P I Välfärden Leif Fredriksson

Partiföreträdarer

 
stäng