Motion till Karlskoga Kommunfullmäktige

Efter att ha varit på studiebesök på Möckeln gymnasiets industriskola. Så kan detta sammanfattas enl. följande. Flera lokaler var så belamrade med allsköns bråte, så det måste vara svårt att bedriva undervisning, det var helt belamrat med allsköns maskiner, ex så fanns det en truck som skulle lyfta upp maskiner, svetsar o dy, på införskaffade pallhyllor! Denna kunde inte flyttas, på grund av att det var fullt i lokalen? På svets avd. var rörförrådet upptaget av en fläkt som upptog halva utrymmet. El, avd. var så trångbodda så där hade man iordninggjort ett utrymme en halvtrappa upp. Fordonslinjens utrymme var helt belamrat med fordon .s.k. övningsobjekt. Någon lift fanns inte. Man kunde med svårighet gå runt övningsfordonen.


Det kan nämnas att lärarna på skolan var med och visade hur det såg ut på skolan ansåg att det måste ske något, eftersom detta påverkar undervisningen. Med denna sammanfattning av lokaler och utrymmen. Det var bedrövligt som det såg ut! Med detta motionerar SPI välfärden enligt följande                                                                                        att:  Karlskoga kommun ser till att ändamålsenliga byggnader sätts upp i anslutning till nuvarande byggnader. Det finns prefabricerade byggnader att inköpa. Se bara på storängen.

 att; skolans Ledning, Lärare Elever skall ingå i den grupp som tar fram vad som behövs för se till så lärare och elever får en acceptabel arbetsplats.

Att: man tager de pengar 15 miljoner som man tänker lägga på Torget. Och omfördelar dessa på utbyggnad av Möckelngymnasiet

Att: man tar in offerter från olika företag, och redovisar detta.


SP I Välfärden         Leif Fredriksson    Partiföreträdare

 
stäng