2016-06-12

Interpellation till Karlskoga Kommunfullmäktige

SPI Välfärden har fått information om att man skall utöka länstrafiken, Med nya linjer.

Man tänker köra en linje Karlskoga-Nora 6-8 ggr/dag. Man skall köra Karlskoga-Degerfors 6-8ggr/dag. (kosia)

Man Skall utöka Karlskoga-Örebro, det skall gå en Buss var 7minut. Man skallförtäta lokaltrafiken.             

Några kostnader har inte presenteras, utan man säger att detta inte ska innebära någon ökad kostnad för Karlskogas Skattebetalare. Kommunen betalar idag ca 25 Milj/år till länsbussarna för sin del, MAN betalar även skolkort mm.

Efter att varit på några möten där den utökade trafiken nämnts. Har summan 11milj nämnts för Karlskogas del. Det skulle innebära att man ska betala 36 Milj till länstrafiken framöver.

Det kan meddelas att Swe-bus trafikerar Karlskoga-Örebro 7ggr/dag och Net-buss 4ggr/dag.

SPI Välfärden ställer följande Frågor.


1: Vad är totala Kostnaden för 2015 och vad blir den 2016

2: Vad blir det för ökande kostnader, enligt det förslag som presenterats


SPI Välfärden

Leif Fredriksson   Partiföreträdare

 
stäng