Äldreboenden

SPI Välfärden Karlskoga har flera gånger påtalat, via insändare i lokalpressen och motioner till kommunfullmäktige, behovet av äldreboenden. Dessa skrivelser intensifierades i samband med att vi fick vetskap om att servicehusen skulle avvecklas. Fullt friska människor fick då via Karlskoga Hems kösystem tillgång till dessa handikappanpassade lägenheter.

Vi har framfört och framför fortfarande att äldre och övriga funktionshindrade måste få möjlighet att flytta till ett boende i markplan eller med hiss, där social samvaro och trygghet med närhet till socialtjänstens personal finns att tillgå. I dagens läge finns bara sjukhem och demensboenden, vilket innebär att många är för friska för denna typ av boende.

Urban Jonsson (S) skrev i en artikel i KT 170221 att ”SPI har insändare och motioner som krävt specifika boendeformer”. Det är sant. Vi anser att det uppstod en stor lucka i de äldres trygghetssystem när servicehusen togs bort. Vi har blivit tillrättavisade då vi tagit upp frågan – det går inte att ta tillbaka servicehusen! Nämnde Urban beskyllde oss för att ”SPI blickar bakåt och för fram gårdagens lösningar”.

 

Visst, tiderna förändras i en rasande takt. Men så länge det finns människor kommer vi att åldras, få försämrad hälsa, uppleva ensamhet, många kommer känna otrygghet…. Och dessa människor kommer behöva lämpliga boenden som kan tillgodose deras behov! Vi kan inte hålla med om att det är att se bakåt! Majoriteten har nu börjat diskutera om att ev. börja bygga tidigast 2022! Att bygga för framtiden är bra men för den skull får man inte missa nutiden! Nutiden har också varit en framtid, som majoriteten inte har tagit tillräckligt stort ansvar för. Det får vi lida för idag.

En dam som blivit änka fick frågan hur hon upplevde det att bli ensam och inte ha någon att prata med om dagarna. Hennes svar blev ”Då tappar livet sin mening.” Så vill vi inte att de äldre ska ha det.

Boendet ska naturligtvis utformas i samråd med pensionärsorganisationer och socialförvaltningen. Personal som dagligen arbetar inom äldreomsorgen har mycket bra och gedigen kunskap.

Vi inom SPI och många fler anser att det ska byggas NU för det finns ett uppdämt behov av handikappanpassade lägenheter för de äldre!

 

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng