Frustrerade är vi allihopa, allihopa, allihopa……….

Urban Jonsson uttalade sig i KT den 14 dec. om att han känner en stor frustration över att Karlskoga BB återigen ska vara stängt under sommaren. Han skriver vidare att det är viktigt att ledande företrädare kommer till den västra länsdelen för att träffa medborgare och personal, det är viktigt att de får ge sin syn på verksamheten och vad som händer framöver.

 

Vad skulle det göra för skillnad för BB här i Karlskoga?

 

Urban Jonsson pekar på dilemmat att det är tjänstemännen på regionen som fattar beslut om sommarstängning, och att det är fastställt i domstol att det är korrekt väg att gå!??

 

Rätta mig gärna om jag har fel, men som jag uppfattar politiken får regionens tjänstemän delegering från regionpolitikerna att fatta beslut i verksamhetsfrågor. Då borde det rimligtvis också gå att, som politiker, starkt ifrågasätta och kanske t.o.m. ogiltigförklara tagna beslut som så tydligt leder till försämring av vården på lokal nivå. Delegering kan återkallas. Politiker kan inte ha medicinskt kunnande men borde ha sunt förnuft. Lyssna på de som jobbar på BB, de vet vad de pratar om!

 

Den här situationen har delvis uppstått p.g.a. regionens införande av länskliniker. I sin iver att erbjuda alla länsinnevånare likvärdig vård, tappar man bort den kvalitet som finns/har funnits på bl.a. Karlskoga BB. Allt ska styras av storebror i Örebro, eller?

 

Till slut vill jag försöka minska min frustration och passa på att önska alla en

 God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng