2017-02-14

 

SPI motionerade om en översyn av lokal busstrafiken i Karlskoga i dec 2016. SPI ansåg att för de 19 miljonerna +1,1milj för skolskjutsarna, så skulle det att få till ett bättre linjesystem. SPI satt vid Gustavsgatan där det kom under två timmar ett 15 tal stora bussar. Det var bara att det var bara ett 20 tal passagerare på dessa bussar. Till Örebro går det 7 Bussar i timmen, vilka kan ta 50 passagerare vilket innebär att man under dagtid skulle transportera 350 personer i timman, eller på 8 timmar 2800 personer. Till saken hör att SWE-Buss kör 7 ggr kga-Örebro, Net-Buss 4 ggr samma sträcka dagligen.  Det är lika många som åker i motsatt riktning! Det sägs att på morgonturen är det så många att extra-Buss måste sättas in. Här kan man sätta in så kallad förlängd Buss, så har man löst problemet.

SPI-Välfärden har förgäves försökt ta del av passagerar intäkterna, men dessa lämnas inte ut. När Motionen kom upp i Kommunstyrelsen så föreslog moderaten Anneli Bramvell att motionen skulle avslås, vilket även övriga partier röstade för! Här kan tilläggas att Karlskoga kommun har inget att säga till om i Bussfrågan, man överlät till Länsbussbolaget 2012,att sköta detta.   SPI har inget emot att man har bra lokaltrafik. Men man skulle använda mindre Bussar, vilket skulle innebära att man kan trafikera mindre gator.  Och förhoppningsvis få ett större antal Passagerare.                                    Leif Fredriksson SPI-Välfärden

 

 
stäng