Denna sida skapades den: 2014-02-24 09:25

 

Insändare

 

 

Information från SPI angående extra ersättningar m.m.

Svaret från kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson på SPI:s interpellation var, att alla ersättningar har beslutats av kommunstyrelsen.

SPI vill därför än en gång ta upp frågan om dessa ersättningar.

Mats Eriksson, som blev entledigad som kommunalråd, kvitterar ut en ersättning på 200 000 kronor per år. Nu är han tillbaka i politiken och insatt som ordförande i myndighetsnämnden, givetvis med ett arvode på ytterligare 5-6000 kr/mån. Till detta tillkommer som ordförande i valnämnden några tusen kronor till. Han är nu nominerad till landstinget och kommunfullmäktige inför valet 2014.

Sen har vi Anders Ohlsson, kommunfullmäktiges ordförande. När han entledigades från biomalfabriken, beviljades han en ersättning på 30 000 kronor år. Han är även ledamot i överförmyndarnämnden, givetvis med arvode.

Personalchefen blev utköpt med två årslöner. Det blir någon miljon.

Sen har vi Niina Laitila som får pension med 20 000 kr/mån efter affärerna med derivaten! Även hon står på Socialdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige och landstinget. Hon jobbar nu på socialförvaltningen med en lön på ca 25 000 kr/mån. 

Kommundirektören fick ett avgångsvederlag på 4,3 miljoner kronor.

SPI tycker det är skrämmande hur man kan beviljas förmåner, som en vanlig människa aldrig kommer i närheten av.


Leif Fredriksson

SPI Karlskoga

 

 

 
stäng