Denna sida skapades den: 2014-03-21 09:05

 

Insändare

 

Angående Vi måste arbeta smartare:


Fler frågor till Ingegerd Bennysson och Annica Lilja.

 

Ni skriver att Socialnämnden och Socialförvaltningen arbetar målmedvetet för att Karlskogas äldre ska få den vård och omsorg de behöver. Då undrar vi inom SPI hur det kommer sig att det i stället har blivit försämrad vård och omsorg?

Ingegerd Bennysson har uttalat att kommunen har krav på sig från Socialstyrelsen att använda intraphone. Där har det tydligen skett en missuppfattning. Efter kontakt med IVO, (Inspektionen för Vård och Omsorg) har SPI fått följande besked: IVO har inte rätt att ställa krav på en sådan utrustning. Däremot kan de ställa krav på att genomförandet av insatser ska dokumenteras och att nämnden ska ha ett system för att följa upp att de enskilda får de insatser som de beviljats och har behov av. Har inte sådana uppföljningar alltid gjorts? Inte blir det bättre med Intraphone som kostar ca 500.000 kr om året!

Lokalutredningen visade att personer boende i servicehus med biståndsbedömning förmodligen bidrar till en överkonsumtion av vård och service. Då kan det, enligt detta sätt att se på saken, vara bra med Intraphone, för att se att ingen personal är kvar 5 minuter för länge hos en vårdtagare/brukare. Personalen upplever sig ifrågasatta och jagade. Var finns flexibiliteten? Luften i systemet för att kunna tillgodose akuta behov?

Ni skriver också att ingen blev utkastad från Geologen, att de boende fick uttrycka sina önskemål och att nytt boende erbjöds. Jovisst, det låter fint men verkligheten såg annorlunda ut. Vi inom SPI var där och pratade med de boende på ett välbesökt möte. De hade bara ett önskemål – att få bo kvar! Ingen av de beslutande i kommunen hade varit där och gett någon information inför beslutet om nedläggning av servicehuset. Orsaken till bristen på information till de boende berodde på att ingen inbjudan från Geologen kommit Socialnämnden till del! Ett uppseendeväckande uttalande! Vid en sådan stor omstrukturering/neddragning ska väl inte de drabbade behöva ta kontakt med de styrande, det borde självklart vara tvärtom! Eftersom de boende sedan blev tvungna att flytta kan inte vi se på saken annorlunda än att de blev utslängda. En flytt är mycket ansträngande för vem som helst, flera av de äldre levde inte 6 månader efter flytten.

 

Roland Källström

SPI Karlskoga för Sunda Politiska Ideer

 
stäng