Denna sida skapades den: 2014-05-22 22:16

 

Karlskoga Kommunfullmäktige 2014-05-27

 

Interpellation ställd till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson:

 

Alla privata avlopp i Karlskoga kommun skall ha en godkänd brunn och en infiltration.

 

Fråga 1.

Varför kan inte miljökontoret tillhandahålla ritning på hur infiltrationsbädden skall vara utformad? På miljökontoret får kunder svaret att entreprenörer vet hur det ska vara, men att man också kan gå in på Naturvårdsverkets hemsida och skriva ut en ritning.

 

Fråga 2.

Vari ligger skillnaden mellan (a) godkänd brunn där utloppet går ut i jorden och sprider sig och (b) godkänd brunn där utloppet går ut i en singelbädd på ca 30 cm djup och sedan ut i jorden?

 

Fråga 3.

Varför ska de som blivit anmodade att göra en infiltrering före oktober månads utgång 2014 även begära tillstånd för att göra densamma?

 

Vi inom SPI tycker att miljökontoret borde förbättra sin service med att tillhandahålla ritningar på godkända infiltrationsbäddar, inte enbart hänvisa till entreprenörer.

 

                                                    Leif Fredriksson

                                                                 Partiföreträdare/ SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng