Denna sida skapades den: 2014-03-04 08:53

 

Kaffet, intraphone och nedrustningen av äldreomsorgen

Det har varit mycket protester och skriverier om kaffet på Nickkällan och det är bra att så många reagerar. Men kanske det vore bra med mer protester mot nedrustningen av äldreomsorgen som sker i samband med nedläggning av alla serviceboenden.

Annica Lilja skrev i KT den 31 jan 2014 en motivering till användandet av Intraphone: ”Detta är ett sätt att få brukarnas behov i fokus”.

  • Är det att sätta brukarnas behov i fokus att kasta ut dem från servicehuset Geologen där de hade trygghet och social samvaro?

  • Är det att sätta brukarnas behov i fokus att göra om servicehus till seniorboenden? Boenden där fullt friska 65-åringar kan/får flytta in.

  • Är det att sätta brukarnas behov i fokus när inget lämpligt boende finns tillgängligt när sjuklighet och ålderdom gör det omöjligt att bo kvar i sitt gamla boende?

Alltså… Intraphone kostar över 40 000 kr i månaden, kaffet skulle kosta 40.000 kr/år. Nu ska tydligen all personal få smartphones för att kunna fortsätta använda intraphone, vad kommer det att kosta?

På Karlskoga kommuns hemsida kan man ta del av de nationella mål för hur omsorgen ska bedrivas:

  • De äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande.

  • Äldre ska känna trygghet och leva ett oberoende liv.

  • De äldre ska mötas med respekt.

  • De äldre ska ha tillgång till en god vård och omsorg.

  • Socialnämnden har fattat beslut om att trygghet, god omvårdnad, integritet, valfrihet och delaktighet ska vara ledord för nämndens verksamhet.

Vi inom SPI i Karlskoga anser att servicehusen med dess personal, gemensamhetsutrymmen och kaffestunder behövs för att kunna uppnå de nationella målen!

Roland Källström

SPI Karlskoga

                                                                

 

 

 
stäng