Karlskoga Kommunfullmäktige 2017-02-20

Enkel fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordf. Lise-Lott Eriksson

Enligt uppgift har Samhällbyggnadsförvaltningen inköpt en st. Lastbil av det facila priset av över 2 miljoner kronor! Enligt det kommunala reglementet får man inte köpa, för mer än 2 Milj utan att be fullmäktige bevilja när inköpet överstiger 2 miljoner som det gjort i detta fallet.

Frågan är; har något sådant tillstånd beviljats? Och har Samhällsbyggnadsnämnden informerats före detta inköp?

 

Leif Fredriksson SPI Välfärden Partiföreträdare

 

 
stäng