Denna sida skapades den: 2014-03-14 09:59

 

Insändare

 

Vad blev konsekvensen av kommunens lokalutredning?

Torsdagen den 13:e mars kunde man läsa i Karlskoga Tidning att det inte finns plats för fler elever på Stråningstorpsskolan. En översyn av kommunens skollokaler är på gång och förslag på åtgärder ska tas fram under våren!

Sedan kunde man läsa att utrymmesbristen på Stråningstorpsskolan var ett känt problem.

I den tidigare stora lokalutredning (som utfördes av ett konsultföretag till en kostnad av flera miljoner kronor) står det inget om någon skola som skulle vara trångbodd. Där går bara att läsa om nedläggning av skolor för att minska på kommunens lokalytor.

I samma lokalutredning föreslås Socialnämnden att avveckla alla servicehus som en biståndbedömd insats. Utredningen motiverar sin rekommendation med att biståndsbedömningen förmodligen bidrar till en ”överkonsumtion” av vård och service!?!?

  • Anser Socialnämnden att de gamla har fått för mycket vård och omsorg?

  • Är det den sanna anledningen till att intraphone skaffades, så att man kunde bevaka att inte personalen ”överproducerade” och stannade för länge hos någon?

  • Vad det gäller hyreskostnaderna för de omdiskuterade gemensamhetslokalerna så var de inräknade i de boendes hyror.

En fråga till de som varit med och bestämt detta: Hur har ni tänkt att skolan och äldrevården ska förbättras med dessa förändringar? För visst strävar vi väl alla mot förbättring eller åtminstone bibehålla den nivå som var, inte försämra så som verkligheten ser ut idag?

Nu är det dags att Karlskogaborna (skattebetalarna) säger ifrån, att vi inte kan/vill ha det så här i skolan och inom äldreomsorgen!

Var och en, tänk på era barn, era föräldrar och er själva när ni röstar i september!

Roland Källström

SPI Karlskoga för Sunda Politiska Idéer

 

 

 

 
stäng