Denna sida skapades den: 2014-02-12 10:05

 

Insändare

 

Pensionsnivån och arbetslinjen

 

Lotta Olsson(M) och Peter Wiklund(M) skrev om pensionerna och arbetslinjen i KT den 4 feb 2014. Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till dem:

 

  • Ni, Lotta Olsson och Peter Wiklund skriver att pensionärerna har fått 700 kr eller mer i skattelättnad. Hur stor skattelättnad har den som arbetat fått på de fem jobbskatteavdragen?

  • Vidare skriver ni att en genomsnittspensionär kommer att ha ca 2.100 kr mer. På vilken tid är denna beräkning gjord, är det inom 10 år? Jag håller med den som skrev den 5 feb: Ni har inte någon kontakt med verkligheten! Nedan kan ni ta del av min verkliga pensionsutveckling.

     

Min pension per månad efter skatt:

 

År 2009        10.161

År 2010        9.498     Eftersom bromsen slog till sänktes pensionen med 663 kr efter skatt!

År 2011        9.493     Ytterligare 5 kr sänkning.

År 2012        9.738     En höjning med 245 kr. Totalt en minskning under tre år med 21.048 kr

År 2013        10.161   En ökning med 423 kr vilket innebar en återställning till 2009 års nivå!

År 2014        9.959     Återigen en sänkning, med 202 kr denna gång. Om denna sänkning                                              

                                     kvarstår under hela året innebär det en ytterligare förlust på 2.424 kr.

 

 

De här siffrorna är alltså mina. Alla pensionärer har förstås olika pension men alla har förlorat många tusen kronor sedan 2009.

 

  • Hur förklarar ni det här, Lotta Olsson och Peter Wiklund?

  • Varför sägs det inget om de 256 miljarderna som togs ur AP-fonderna i början av 1990-talet?

  • Ni skriver vidare: ”I september är det val. Nya Moderaterna söker ditt förtroende.” Hur har ni tänkt få pensionärernas förtroende med detta svammel?

 

Roland Källström

SPI (för Sunda Politiska Idéer)

 

 
stäng