Denna sida skapades den: 2014-02-25 15:44


Insändare

 

Frågan om datorer i skolan ska prioriteras.

Det kunde man läsa om i KT den 19/2-2014 skrivet av Yvonne Nilsson och Helena Frisk.

Där de skriver ”våra resultat visar också att vi måste finna fler och nya metoder i lärandet för att åstadkomma högre kvalitet i utbildningen och stimulera er som elever till ännu bättre skolresultat. Där kan den nya tekniken rätt använd vara ett viktigt komplement. För oss socialdemokrater är det också viktigt att alla elever har samma möjligheter och tillgång till den nya tekniken oavsett ekonomisk bakgrund”.

Den 18/5-2012 skrev SPI en motion om datorer/läsplattor till skolan. Svaret blev att det fanns ett stort antal datorer till elevernas förfogande. Tillsammans med ny teknologi finns goda förutsättningar för alla lärare att stimulera elevernas lärande med hjälp av modern IKT utrustning.

Gymnasienämnden föreslog kommunfullmäktige genom detta yttrande avslå motionen!

SPI har tagit upp denna fråga om datorer/läsplattor vid flera tillfällen men hela tiden fått nej till vårt förslag. VARFÖR? Var det fel parti som kom med förslaget?

Den 17/2-2014 skrev även Ulla Averås (M) om vikten med datorer i skolan.

Då är frågan från SPI: Var fanns alliansen när denna fråga behandlades i fullmäktige?

 

Roland Källström

SPI Karlskoga

 

 
stäng