2017 02 13


När man hörde i kommunfullmäktige hur Moderaterna genom Hans Muth försöker påskina att han har påverkat ändringen av soptunnor placeringen Han sitter i Samhällsbyggnadsnämnden. Där beslutet har tagits? Varför stoppade han inte tokerierna, när beslutet togs där. Detsamma gäller Moderaten Alf Rosberg inlägg hur soptunnekunder behandlas på andra håll i Sverige! Der är beslut som Karlskoga inte kan påverka.   Den som skall äras är Sten Iwersen som genom tidningsinlägg, och genom att ha en dialog med Kemab-Renhållningsbolaget-Samhällsbyggnadsförvaltningens Tjänstemän fått till stånd en liten ändring till den gamla tömningsordningen. SPI:s Leif Fredriksson gjorde en uträkning om hur mycket tid som insparas om fastighetsägarna själva drar fram tunnorna till tomtgränsen Alla vet inte vad som hände i slutet på 90-talet när man gjorde översyn av sophanteringen.  Det kan bli likartat även denna gång.

Leif Fredriksson SPI Välfärden.

 
stäng