Vad SPI Välfärden Karlskoga arbetar för:

Vi vill att alla äldre i vår kommun inte ska hamna i ofrivillig ensamhet!

De äldre som av någon anledning inte längre kan bo kvar i sina boenden måste få ett ”snabbspår” till annat boende. Idag är det bara sjukhem eller demensboende som kommunen förmedlar platser till. Vid diskussion inom socialnämnden angående behovet av trygga äldreboenden, typ servicehus, gjorde en socialdemokrat ett uttalande: ”kommunen ska inte vara någon bostadförmedling”. Är det inte precis det som kommunen är när det gäller asylsökande? Vi vill inte ställa grupp mot grupp men….


SPI:s motion om återinförande av servicehus avslogs i kommunfullmäktige – p.g.a. formuleringen ”servicehus”!! Denna boendeform kan inte återkomma, tydligen. Representant från alliansen ifrågasatte denna motivering till avslag, menade att det var ”andemeningen”, innebörden som borde räknas. Inget gehör för detta, alltså.

Landsting/Region har ansvar för sjukvård, kommunen för boende.

Vi anser att kommunen har ett ansvar att vid individuella behovsprövningar (som tidigare) erbjuda ett anpassat boende, exempelvis egen handikappanpassad lägenhet i ett hus med gemensamhetsutrymmen inkl. matsal. Många äldre får bekymmer med rörlighet, minne, minskad trygghetskänsla, isolering och försämrad mathållning. Alla dessa personer är inte aktuella för sjukhem eller demensboende, de erbjuds därför hemtjänst i stället. Detta är naturligtvis ett bra alternativ ibland men långt ifrån alltid. Många sitter ofrivilligt isolerade i sina boenden med mycket begränsade möjligheter att komma ut och träffa andra. Låt dessa kommuninnevånare få ett värdigt boende med förbättrade möjligheter till social samvaro de sista åren i livet!

En ytterligare vinst med ett samlat boende är att personalen åter kan förflytta sig gående mellan ”brukarna”. Som det är nu spills personalens tid, leasingavgifter och drivmedelskostnader för kommunens bilarsenal. Vid återinförande av typ servicehus skulle dessa kostnader minska och miljö inkl. arbetsmiljö förbättras. Visst blir det en kostnad att bygga nytt men behovet av lägenheter i kommunen är mycket stort.

 

 

Roland Källström

 
stäng