Karlskoga  Kommunfullmäktige  2017 02 20

Enkel fråga till Myndighetsnämndens Ordf. Göran Pettersson.

SPI Välfärden lämnade in en interpellation om höga Häckar 2015-12-09.

Interpellationen gällde en fastighetsägare som fick 3 veckor på sig att klippa ner sin häck, enligt det reglemente som finns. Fastighetsägaren och SPI-Välfärden kollade häckar i omgivande gator, och fann att det fanns 9 st häckar i gatukorsningar som var mellan 2 till 3 meter höga. Dessa uppgifter sändes till Trafikingenjören i kga,under jan 2016.

Nu har det gått ett år och inget har skett med dessa häckar, fortfarande 2-3 meter höga.

Orsak enligt G Pettersson har varit att man inte kunnat klippa, har varit fel årstid? Hade man kollat vad fastighetsägaren som fick 3 veckor på sig att klippa ner sin häck?

Frågan är.  Varför har dessa 9 st. häckar inte åtgärdas. Och varför kollades inte fastighetsägaren häck?  


Leif Fredriksson   SPI-Välfärden        Partiföreträdare

 
stäng