Äntligen har det hänt!

En motion rörande äldreboende har bifallits av socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd i Karlskoga! (se artikel i KT 170215).

SPI har skrivit både motioner och insändare med syfte att belysa och försöka påverka majoriteten inom kommunpolitiken att göra något åt bristen på trygga och väl fungerande äldreboenden. Dessa försök har pågått sedan nedläggningen av servicehusen. Motionerna har alltid avslagits av mer eller mindre bagatellartade undanflykter. Efter att ha bytt ut ordet ”servicehus” som absolut inte fick förekomma längre, lämnades ytterligare en motion in. Samtidigt inkom en motion från majoriteten med förvillande lika innehåll som i SPI:s tidigare motion! Den bifölls.

Nu kan majoriteten, S,V och L, slå sig för bröstet och genomföra en utredning kring äldres boende. Detta är mycket bra! Hade dock kunnat komma till stånd tidigare om ni inte vore så bundna till partiet, utan i första hand kunde se till kommuninnevånarnas bästa.

Ni får gärna ta åt er äran, vi vet att vi varit med och påverkat, även om vi inte tillhör majoriteten!

 

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

2017-02-19

 
stäng