Denna sida reviderades den: 2017-02-18
 
                                  Välkommen till SPI Välfärden Karlskoga

                             - partiet för Sunda Politiska Idéer!

- SPI är ett demokratiskt och tvärpolitiskt parti som arbetar för att driva sakpolitik till nytta för samhället i dess helhet.

 

- SPI vill verka för ökad social trygghet och högre livskvalitet för alla.

 

- SPI vill ändra attityderna mot de äldre och funktionshindrade som grupp och ge dem en respekterad plats i samhället.

 

- SPI vill verka för att alla ska ha rätt och råd med god sjukvård och tandvård.

 

- SPI vill verka för barn och ungdomars rätt till en bra skola och utbildning.

 

- SPI vill ta krafttag mot mobbing samt verka för tidigt förebyggande insatser för barn med särskilda behov.

 

Hör gärna av dig till någon av nedanstående kontaktpersoner, om det är något du undrar över eller vill diskutera, eller kontakta vårt kansli som finns på Gustavsgatan 25, ingång bredvid bankomaten. Telefon 0705502488. Kansliet är bemannat torsdagar kl. 14.00-17.00. Kom gärna in på en kopp kaffe!

 

Du kan även nå oss på telefon 0586-62197. Det går också bra att skicka e-post under adress kansli@spi-karlskoga.se eller vanlig post till SPI, Gustavsgatan 25, 69134 Karlskoga. Vi tar gärna emot dina synpunkter.

 

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du SPI i arbetet att påverka och jobba för ett tryggare samhälle. Medlemsavgiften är f.n. 100 kronor/år. Vårt bankgironummer är 5298-3095. Glöm inte att ange namn och adress.

 

Våra styrelsemöten är öppna för medlemmar. Platsen är vårt kansli Gustavsgatan 25 och mötena börjar kl. 18.00. Vi bjuder på fika. Styrelsemötena 2016 är inplanerade följande dagar: 24/4, 22/5, 12/6, 18/9,. Välkomna! 


Roland Källström, ordförande, tel. 0586-50448, 0705503415


 

 

Länk till SPI Riks (SPI Välfärden): www.spi-valfarden.se

Nu finns vi även på Facebook  www.facebook.com/spikarlskoga

 

 

Webmaster: Vakant

 
stäng