Storregioner – maktfullkomlighet?

 

Vi inom SPI Välfärden Karlskoga är eniga om åsikten att Region Örebro län har fattat ett ogynnsamt beslut angående den nya regionsindelningen. Ogynnsamt i den bemärkelsen att Karlskoga lasarett i stort sett kommer att bli en vårdcentral. Vilka kommuninvånare gynnas av att behöva åka till Örebro eller Uppsala för vård?

Det är många som skrivit och debatterat om storregionerna och försök har gjorts att belysa konsekvenserna av införandet av dessa. Har det verkligen utförts någon opartisk genomlysning och konsekvensbeskrivning av vad genomförandet av nya storregioner skulle innebära för länets kommuninvånare?

Lördagen den 17 september skrev Peter Carlsson i KT under Fria ord angående Region Svealand. Han riktade några frågor till Region Örebro läns Marie-Louise Forsberg Fransson, utifrån orden ”de nuvarande länen för små för att möta framtida utmaningar”.  Vi instämmer i Peters frågor kring detta och tar oss friheten att upprepa dem här:

  1. Vilka är utmaningarna och vilka/vem är det som utmanar?
  2. Slåss vi om konkurrensen i vårt eget land?
  3. Och i så fall, emot vem?

Det är lätt att få uppfattningen att maktens representanter är maktfullkomliga, de tror de vet bäst i alla lägen.

Vi vill ha en grundlig utredning utförd enligt vetenskapliga metoder. Däri ingår bl.a. opartiskhet. Ev. skulle det kunna bli aktuellt med folkomröstning när detta vetenskapliga utredningsmaterial presenterats.

Vi riktar en uppmaning till Karlskogas och Degerfors invånare: Engagera er i denna fråga och låt inte de maktfullkomliga köra över oss medborgare!

 

Roland Källström

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng