2016-09-21

Insändare till Karlskoga Tidning

Svar på att alla politiska partier är överens om att bygga om Torget i Karlskoga för 15 milj. Så är inte fallet. SPI Välfärden har protesterat redan från början. Men det dåliga stöd SPI Välfärden fick i valet. Det enda SPI kan göra är att protestera genom att lämna in motioner i Karlskoga Kommunfullmäktige.

SPI har endast begärt att en allmän Toalettbyggnad sätts upp i anslutning till torget, istället för den som tagits bort! SPI har inget emot att konstverket flyttas till en annan plats? För de 15 miljoner det skall kosta anser SPI att man skall lägga de pengar på att utöka personalen på våra vårdboende.


Och det skulle även räcka till att anställa lärare i förskolorna. Nu har man redan betalat konsulter som lagt förslag på ändringar av byggnader m m. Man har redan förberett med hinder för cyklande över Torget. Kostnaden 15 Milj belastar kommuninnevånarna med ca 500 kr/st. ? Vilka skall då ha nytta av att man flyttar om cykelställ och planterar några träd. Ja inte är det många som kommer att ha någon nytta av en ombyggnad. Och detta prat om att det ska bli så gynnsamt för affärerna runt omkring. Det kommer förmodligen inte att bli jättestora intäkter framöver för dessa affärer.


SPI Välfärden vill med detta dementera att vi är eniga med andra politiska partier om en ombyggnad av torget för 15 Milj

SPI Välfärden ser gärna att Karlskogas innevånare stöder SPI i valet 2018. SPI måste få in folk i kommunstyrelse och nämnder för att göra vår röst hörd! Vi måste hindra att våra skattepengar slösas bort. Och framför allt att förhindra en kommunal skattehöjning. Den skattehöjning som Socialdemokratern och Vänstern drev igenom och som inbringade 56 Milj/år vad har man fått för dessa miljoner. Det är ca 60 Milj per år som tagits in i skattepengar sen man ökade skattesatsen med 95 öre.


Leif Fredriksson Partiföreträdare

SPI Välfärden

 
stäng