160620         

Motion ställd till Kommunfullmäktige/Samhällsbyggnadsnämnden Karlskoga:

 

                                           

SPI Välfärden Karlskoga har tidigare uppmärksammat den svåra trafiksituationen för gångtrafikanter och cyklister inom Storängens handelsområde. Cykelbanan utefter Degerforsvägen är bra men inte tillräcklig då många mjuka trafikanter rör sig mellan de olika affärerna inom området. SPI har yrkat på att trottoarer ska byggas. Nu har det målats vita linjer med anvisning för gångtrafikander och cyklister. Den markerade banan ligger i samma nivå som vägbanan, ingen kantsten emellan alltså. Banan är så smal att en person med barnvagn knappt kan möta en cyklist utan att någon måste gå/cykla ut i vägbanan. Dessa linjer kommer dessutom inte synas vid vinterväglag under den mörka årstiden, då behovet av trygga gång- och cykelvägar är som störst.

SPI yrkar på att trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister på Skogsbovägen och Labinhöjdsvägen förbättras i form av gång/cykelbana, tydligt avskild från vägbanan. En tydlighet som även ska synas vintertid. Planering för hur snöröjning och halkbekämpning ska kunna genomföras måste också beaktas.

 

 

Leif Fredriksson

Partiföreträdare

SPI Välfärden Karlskoga

 
stäng