2017-02-13

Part-ordf.    SPI-Välfärden utslängd!

Moderaten Alf Rosberg hade inbjudit diskussion om soc. – nämndens möte 13/2.När mötet skulle börja, så var det en Moderatkvinna som uttalade att Roland Källström, inte fick delta. Även Tord Werf S D .fick lämna mötet?

 
stäng